Węzeł Jawor Południe (2) Obiekt MS-19 (3) Obiekt MS-17 Obiekt MS-16 km 28+500