km 11+000 km 17+800 (1) Obiekt WDJ-3 Obiekt WDJ-7 Obiekt WS-9 (2)