W dniu 15 października oddano do użytku odcinek drogi S3 Legnica – Bolków. Tym samym region został skomunikowany z autostradą A4, a jeszcze w bieżącym roku ekspresową S3 będzie można z Bolkowa dotrzeć do Szczecina.
Budowa drogi S3 od węzła Legnica Południe do węzła Bolków podzielona była na dwa zadania:
od węzła Legnica Południe do węzła Jawor Wschód (o długości ok. 19,7 km)
od węzła Jawor Wschód do węzła Bolków (o długości ok. 16,1 km),
Powstała dwujezdniowa droga ekspresowa, po dwa pasy ruchu i pasie awaryjnym w każdym kierunku, na którą wjazd możliwy jest poprzez cztery nowe węzły drogowe: Jawor Północ, Jawor Wschód, Jawor Południe i Bolków. Zbudowano łącznie 25 obiektów mostowych i wiaduktów nad drogą ekspresową i w jej ciągu, urządzenia ochrony środowiska (w tym przejścia ekologiczne dla zwierząt), ekrany akustyczne, przeciwolśnieniowe, a także pasy zieleni izolacyjnej i krajobrazowej. W trakcie realizacji są jeszcze dwa Miejsca Obsługi Podróżnych na których znajdą się stacje paliw i gastronomia: MOP Jawor Zachód i Jawor Wschód.
Realizacja fragmentu drogi ekspresowej S3 na odcinku Legnica – Lubawka jest współfinansowana przez Unię Europejską, ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wartość całkowita projektu to ok. 3,96 mld zł, a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej – ok. 1,89 mld zł.