W dniu 22 października br. w biurze Konsultanta odbyło się spotkanie podsumowujące pracę Komisji Odbioru Robót. Uczestniczyli w nim wszyscy członkowie Komisji, w tym przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania I – firm Eurovia i Warbud, a także Projektanci – Wanecki i Aecom.
Zaprezentowano i omówiono przygotowany protokół podsumowujący wraz z załącznikami tabelarycznymi, z podziałem na poszczególne branże. Uzgodniona treść protokołu została podpisana przez uczestników.