W dniu 15 lutego br. odbyła się Rada Budowy nr 16. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 16 omówiono postęp prac projektowych pod względem zgodności z zatwierdzonym Programem Prac Projektowych rewizja 4e oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem dla I Etapu Robót rewizja 7. Konsultant potwierdził, że wszystkie dokumenty objęte Kamieniem Milowym nr 2 wpłynęły. Kierownik Projektu poprosiła o ustalenie między Projektantami styku obwodnicy Bolkowa z drogą S3.
PZ przypomina o stałym monitoringu firm podwykonawczych oraz dalszych podwykonawców, a także o przywoływaniu pełnej nazwy kontraktu na umowach i zleceniach.

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 15 marca 2017r.