W dniu 12 lipca br. odbyła się Rada Budowy nr 21. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 20 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem dla I Etapu Robót rewizja 9. Konsultant przypomniał o konieczności zgłoszenia Wytwórni do produkcji asfaltu lanego na obiektach mostowych. Inżynier poinformował, że oczekuje na rozwiązania projektowe w zakresie zasilania i opomiarowania projektowanej przepompowni ścieków. Konsultant zwrócił uwagę, że w trakcie robót betonowych laboratorium Wykonawcy powinno kontrolować prowadzone roboty przez cały okres ich trwania. Przeanalizowano sprawy roszczeniowe i finansowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 17 sierpnia 2017r.