Dnia 12 lipca br. odbyła się Rada Budowy nr 21. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 20 omówiono sprawy projektowe oraz realizację Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót. Inżynier poinformował, że oczekuje od Wykonawcy zgłaszania wszystkich odcinków próbnych drogą oficjalną wraz z harmonogramem ich wykonania. Konsultant stwierdził zwiększenie wydajności w zakresie robót drogowych oraz zwrócił uwagę na zastój w pracach zbrojarskich, zwłaszcza na obiektach WS-9 i WSJ-6. Omówiono kwestię konieczności zamknięcia DP 2184 w dniu 14.07.2017r. Zdaniem Inżyniera zaawansowanie prac nie wymaga w tym momencie zamykania przedmiotowej drogi. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 17 sierpnia 2017 r.