Dnia 11 grudnia br. odbyła się Rada Budowy nr 26. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 25 omówiono sprawy projektowe oraz realizację Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót. Konsultant polecił przedłożyć sprawozdanie z uporządkowania składowiska na zapleczu wytwórni w ramach uzupełnienia komunikatów z poprzednich rad. Inżynier zwrócił uwagę na zauważalne pogarszanie się jakości składanych przez Wykonawcę dokumentów w zakresie rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami. Konsultant zasygnalizował potrzebę uszczegółowienia rozwiązań dla odwodnienia w miejscu usytuowania wagi do ważenia pojazdów na MOP. Omówiono sprawy finansowe i roszczeniowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 17 stycznia 2017 r.