W dniu 17 stycznia br. odbyła się Rada Budowy nr 27. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 26 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem dla I Etapu Robót rewizja 9. Konsultant zasygnalizował konieczność montażu barier na ustrojach nośnych. Inżynier zwrócił uwagę na słaby postęp robót uciągleń dylatacji modułowych. Konsultant przypomniał o uzupełnieniu Programów Zapewnienia Jakości na roboty w warunkach zimowych, które Wykonawca planuje realizować. Omówiono sprawy roszczeniowe i finansowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 13 lutego 2018r.