Dnia 17 stycznia br. odbyła się Rada Budowy nr 27. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 26 omówiono sprawy projektowe oraz realizację Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót. Konsultant polecił Wykonawcy przedłożenie harmonogramów robót w okresie zimowym do 22.01.2018r. Inżynier przypomniał o zakończeniu obarierowania obiektów mostowych oraz o utrzymaniu czystości dróg publicznych. Konsultant zasygnalizował potrzebę przedstawienia rozwiązania połączenia odwodnienia przykrawędziowego obiektów inżynierskich na styku z nawierzchnią dojazdów. Omówiono sprawy finansowe i roszczeniowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 13 lutego 2017 r.