W dniu 13 lutego br. odbyła się Rada Budowy nr 28. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 27 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z zatwierdzonym w dniu 06.09.2016 Programem dla Etapu Robót rewizja 9. Konsultant zwrócił uwagę na utrzymanie schodni wejściowych na obiekty, oblodzone stopnie powinny być posypanie piaskiem. Inżynier poinformował, że należy oznakować miejsce składowania prefabrykatów. Konsultant przypomniał, że tempo prac oraz sprawy finansowe nie mogą mieć wpływu na jakość robót. Omówiono sprawy roszczeniowe i finansowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 14 marca 2018r.