Dnia 14 marca br. odbyła się Rada Budowy nr 29. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 28 omówiono sprawy projektowe oraz realizację Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót.
Inżynier przypomina o konieczności posiadania odpowiednich uprawnień przez kierujących ruchem drogowym z ramienia Wykonawcy. Osoby wykonujące te obowiązki powinny być wyposażone w niezbędny ubiór i akcesoria oraz dobrze widoczne. W części przypadków konieczne będzie zapewnienie stałej łączności sygnalistom.
IK przypomina, że wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, SSTWIORB i PZJ oraz zgodnie z przepisami BHP.
Omówiono sprawy finansowe i roszczeniowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 18 kwietnia 2018 r.