W dniu 18 kwietnia br. odbyła się Rada Budowy nr 30. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 29 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla Etapu Robót rewizja 10. Inżynier zwrócił uwagę że na pięciu obiektach na chwilę obecna występuje trzytygodniowe opóźnienie. Konsultant poinformował, że jeśli Wykonawca zamierza pracować dnia 1 maja powinien wystąpić o pozwolenie na pracę w dzień wolny. Omówiono sprawy roszczeniowe i finansowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 9 maja 2018r.