Dnia 18 kwietnia br. odbyła się Rada Budowy nr 30. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 29 omówiono sprawy projektowe oraz realizację Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót.
Konsultant stwierdził konieczność zatrudnienia znacznie większej ilości pracowników do realizacji robót umożliwiających nadrobienie opóźnień. Inżynier zasygnalizował potrzebę przedstawienia rozwiązania połączenia odwodnienia przykrawędziowego obiektów inżynierskich na styku z nawierzchnią dojazdów. Konsultant przypomniał o poprawieniu znaków pionowych na ul. Cukrowniczej. Omówiono sprawy finansowe i roszczeniowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 9 maja 2018 r.