W dniu 9 maja br. odbyła się Rada Budowy nr 31. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 30 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla Etapu Robót rewizja 10. Konsultant przypomniał, że tempo prac oraz sprawy finansowe nie mogą mieć wpływu na jakość robót. Inżynier zwrócił uwagę, aby słupki hektometrowe na węzłach były kompatybilne z istniejącym pikietażem dróg krajowych. Konsultant zasugerował, aby jak najszybciej dociągać warstwy konstrukcyjne do obiektów. Omówiono sprawy roszczeniowe i finansowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 13 czerwca 2018r.