Dnia 9 maja br. odbyła się Rada Budowy nr 31. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 30 omówiono sprawy projektowe oraz realizację Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót. Konsultant przypomniał o utrzymaniu organizacji ruchu w rejonie bajpasów. Zamawiający polecił Wykonawcy zintensyfikowanie prac na MOP-ach ze względu na pojawienie się dzierżawcy na przełomie maja i czerwca. Konsultant stwierdził konieczność zatrudnienia znacznie większej ilości pracowników do realizacji robót umożliwiających nadrobienie opóźnień. Omówiono sprawy finansowe i roszczeniowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 13 czerwca 2018 r.