W dniu 6 czerwca br. odbyła się Rada Budowy nr 32. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 31 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla Etapu Robót rewizja 10. Konsultant przypomniał o zachowaniu technologicznej kolejności prowadzenia prac. Należy prowadzić prace zabezpieczające i odwodnieniowe na całej budowie. W związku z planowanym rozpoczęciem wykonywania warstw ścieralnych na obiektach w nawiązaniu do ustaleń z Inżynierem Kontraktu, Główny Inspektor Nadzoru Mostowego przypomniał, że należy w trybie pilnym dostarczyć karty nadzoru autorskiego na w/w warstwy oraz ST i PZJ na w/w roboty . Omówiono sprawy roszczeniowe i finansowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 11 lipca 2018r.