Dnia 6 czerwca br. odbyła się Rada Budowy nr 32. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 31 omówiono sprawy projektowe oraz realizację Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót. Inżynier i Zamawiający wskazali na konieczność zwiększenia liczby pracowników fizycznych, wykorzystania pełnego czasu pracy oraz lepszego zaplanowania robót. Konsultant zasygnalizował potrzebę przedstawienia rozwiązania połączenia odwodnienia przykrawędziowego obiektów inżynierskich na styku z nawierzchnią dojazdów. Wykonawca został zobowiązany do intensyfikacji robót w zakresie uciąglenia trasy głównej. Omówiono sprawy finansowe i roszczeniowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 11 lipca 2018 r.