W dniu 11 lipca br. odbyła się Rada Budowy nr 33. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 32 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla Etapu Robót rewizja 10.
Inżynier zwrócił uwagę na prawidłowe wykonanie oraz uszczelnienie ścieków przykrawężnikowych na obiektach. Konsultant przypomniał, że wykonywanie dylatacji bitumicznych na obiektach możliwe jest dopiero po wykonaniu nawierzchni na całej szerokości obiektu. Omówiono zasady dalszego postępowania w sprawie rozwiązania Tymczasowej Organizacji Ruchu na Węźle Bolków do czasu uruchomienia dalszego odcinka drogi S-3. Przeanalizowano sprawy roszczeniowe i finansowe.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 8 sierpnia 2018r.