Dnia 11 lipca br. odbyła się Rada Budowy nr 33. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 32 omówiono sprawy projektowe oraz realizację Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót. Inżynier stwierdził brak prawidłowego wykorzystania sprzętu i transportu oraz brak środków transportu do realizacji zaplanowanych robót. Omówiono kwestie związane z ochroną środowiska – Wykonawca został zobowiązany do ciągłego monitoringu stanu technicznego tymczasowych płotków herpetologicznych. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 8 sierpnia 2018 r.