Dnia 8 sierpnia br. odbyła się Rada Budowy nr 34. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 33 omówiono sprawy projektowe oraz realizację Robót zgodnie z Programem dla etapu Robót.
W dniu 27.07.2018 r. Inżynier Kontraktu dokonał przeglądu tymczasowego ogrodzenia herpetologicznego w zakresie spełniania wymogów określonych w postanowieniu RDOŚ. Podczas wizji w terenie stwierdzono, że tymczasowe ogrodzenie herpetologiczne na odcinku od 17+300 do 17+740 strona lewa, zostało całkowicie zniszczone w wyniku prowadzonych prac przy rowie odwadniającym oraz prowadzonych pracach przy zbiorach na polach przylegających do inwestycji. Inżynier przypominał, że wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, SSTWIORB i PZJ oraz zgodnie z przepisami BHP, a także o wymogu pracy od 06.00 do 22.00 na wszystkich dostępnych frontach robót z uwzględnieniem wymogów technologicznych wynikających z zapisów SSTWIORB zgodnie z wymogami WK Klauzula 6, Subklauzula 6.5 [Godziny pracy].
Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 12 września 2018 r.