W dniu 11 września br. odbyła się Rada Budowy nr 35. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 34 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla Etapu Robót rewizja 10. Konsultant przypomniał, że do zakończeniu kontraktu zostały do wykonania drobne i szczegółowe roboty. Wykonawca poinformował, że ruch technologiczny odbywa się w większości po trasie głównej. Trwa usunięcie drogi technologicznej i porządkowanie terenu. W okresie sprawozdawczym na podstawie Warunki Kontraktu Wykonawca zgłosił na dzień 16.09.2018 r. gotowość przeprowadzenia Prób Końcowych. Kierownik Projektu zaprasza Członków Komisji Odbioru na spotkania w dniu 12 września 2018r. o godzinie 9.00 do siedziby Inżyniera Kontraktu. Celem spotkania będzie omówienie zasad prac Komisji Odbioru Robót.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 3 października 2018r.