Dnia 11 września br. odbyła się Rada Budowy nr 35. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 34 omówiono prowadzone w okresie sprawozdawczym prace projektowe oraz realizację Robót zgodnie z zatwierdzonym Programem dla etapu Robót. Inżynier polecił Wykonawcy przedłożenie harmonogramu prac dla łącznic do dnia 14.09.2018r. Konsultant przypomniał o konieczności prawidłowego zabezpieczenia pw. BHP pracowników pracujących przy montażu ekranów. Wykonawca poinformował, że na otwarcie udostępniony zostanie prawy MOP. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 3 października 2018 r.