W dniu 10 października br. odbyła się Rada Budowy nr 36. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 35 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót zgodnie z Programem dla Etapu Robót rewizja 10. W okresie sprawozdawczym Wykonawca zgłosił na dzień 16.09.2018 r. gotowość przeprowadzenia Prób Końcowych. W dniu 26.09.2018r. Wykonawca wystąpił do Inżyniera Kontraktu o wystawienia Świadectwa Przejęcia. Dnia 4 października został podpisany protokół z prac Komisji Odbiorowej Robót wraz z załącznikami. Przeanalizowano sprawy roszczeniowe i finansowe.