Dnia 10 października br. odbyła się Rada Budowy nr 36. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 35 omówiono prowadzone w okresie sprawozdawczym prace projektowe oraz realizację Robót zgodnie z zatwierdzonym Programem dla etapu Robót. Wykonawca został zobowiązany do przedstawienia propozycji i lokalizacji tablic pamiątkowych. W dniu 04 października 2018r. odbyło się pierwsze spotkanie Komisji Odbioru Robót. Trwają prace Komisji, kolejne spotkanie wstępnie zaplanowane jest na dzień 18.10.2018r. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 14 listopada 2018 r.