W dniu 22 listopada br. odbyła się Rada Budowy nr 37. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.

Po przywitaniu uczestników nastąpiło przyjęcie protokołu z Rady Budowy nr 36. Omówiono szczegółowo postęp prac przy usuwaniu usterek i wykonywaniu robót zaległych. Inżynier przypomniał Wykonawcy, że czas pracy powinien być organizowany tak, aby wszystkie usterki zostały usunięte, a roboty zaległe wykonane w terminach określonych w protokole z prac Komisji Odbiorowej. Konsultant zwrócił uwagę na jakość wykonywanego ogrodzenia, braki w elementach odblaskowych barier na drogach DD i DW, niewystarczające zagęszczenie nawierzchni z kruszywa (poboczy) oraz niewłaściwie przygotowane doły do nasadzeń drzew i krzewów. Przeanalizowano i omówiono sprawy roszczeniowe i finansowe.

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 12 grudnia.