Dnia 22 listopada br. odbyła się Rada Budowy nr 37. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 36 omówiono prowadzone w okresie sprawozdawczym prace projektowe oraz realizację Robót zgodnie z zatwierdzonym Programem dla etapu Robót. Inżynier zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia tempa usuwania usterek i wykonania robót zaległych oraz zwiększenia nadzoru nad prowadzonymi pracami. Konsultant polecił Wykonawcy przedłożenie listy podwykonawców, dla których nie posiada końcowych rozliczeń. Inżynier przypomniał, że Wykonawca do dnia dzisiejszego nie wprowadził Docelowej Organizacji Ruchu na drogach poprzecznych. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

 

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 12 grudnia 2018 r.