W dniu 12 grudnia br. odbyła się Rada Budowy nr 38. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.

Po przywitaniu uczestników nastąpiło przyjęcie protokołu z Rady Budowy nr 37. Omówiono szczegółowo postęp prac przy usuwaniu usterek i wykonywaniu robót zaległych.

Konsultant przypomniał Wykonawcy, że wszystkie Roboty muszą być realizowane zgodnie z zatwierdzonymi PW i PB oraz Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, normą i sztuką budowlaną oraz z zachowaniem przepisów BHP. Inżynier poinformował, że tempo prac oraz sprawy finansowe nie mogą mieć wpływu na jakość robót. Przeanalizowano i sprawy roszczeniowe i finansowe.

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 16 stycznia 2019 r.