Rada Budowy nr 38
Dnia 12 grudnia br. odbyła się Rada Budowy nr 38. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 37 omówiono prowadzone w okresie sprawozdawczym prace projektowe oraz realizację Robót zgodnie z zatwierdzonym Programem dla etapu Robót. Inżynier przypomniał o bezwzględnej konieczności zgłaszania do odbioru robót zaległych oraz poprawy jakości wykonywanych robót. Przedstawiciel RDK Legnica, poinformował Wykonawcę o braku możliwości prowadzenia robót w TG w okresie międzyświątecznym. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 16 stycznia 2019 r.