W dniu 16 stycznia br. odbyła się Rada Budowy nr 39. Uczestniczyli w niej: przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.
Po przywitaniu uczestników nastąpiło przyjęcie protokołu z Rady Budowy nr 38. Omówiono szczegółowo postęp prac przy usuwaniu usterek i wykonywaniu robót zaległych. Inżynier zwrócił uwagę na zbyt wolne tempo usuwania usterek i wykonywania robót zaległych, wynikające ze zbyt małego zaangażowania sprzętowo-ludzkiego. Konsultant poinformował, że jest w trakcie rozpoznania i analizy sytuacji i stanu prawnego dla zakresu dotyczącego rowu RP-1. Omówiono także i przeanalizowano sprawy związane z roszczeniami oraz kwestie rozliczenia Kontraktu.
Kolejna Rada Budowy odbędzie się 13 lutego 2019 r.