Dnia 16 stycznia br. odbyła się Rada Budowy nr 39. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 38 omówiono prowadzone w okresie sprawozdawczym prace projektowe oraz realizację Robót zgodnie z zatwierdzonym Programem dla etapu Robót. W związku z przedłużającym się czasem trwania Kontraktu, Inżynier przypomniał o potrzebie wydłużenia okresu ubezpieczenia Budowy. Konsultant stwierdził konieczność zatrudnienia większej ilości pracowników do wykonania robót i usunięcia usterek. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 13 lutego 2019 r.