W dniu 20 lutego br. odbyła się Rada Budowy nr 40. Uczestniczyli w niej: przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.

Po przywitaniu uczestników nastąpiło przyjęcie protokołu z Rady Budowy nr 39. Omówiono szczegółowo postęp prac przy usuwaniu usterek i wykonywaniu robót zaległych. Konsultant przypomniał, że wszystkie Roboty muszą być realizowane zgodnie z zatwierdzonymi PW i PB oraz Specyfikacjami Technicznymi, PZJ, PN i sztuką budowlaną oraz z zachowaniem przepisów BHP. Omówiono kwestię odbioru środowiskowego. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 13 marca 2019 r.