Dnia 20 lutego br. odbyła się Rada Budowy nr 40. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 39 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Konsultant przypomniał, że wszystkie roboty muszą być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją, SSTWIORB i PZJ oraz zgodnie z przepisami BHP. Poinformowano Wykonawcę o konieczności zakończenia prac związanych z wykonaniem mapy powykonawczej inwestycji. Inżynier wezwał Wykonawcę do pilnego zakończenia wszystkich robót oraz uporządkowania terenu w obrębie obiektów. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

 

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 13 marca 2019 r.