W dniu 19 marca br. odbyła się Rada Budowy nr 41. Uczestniczyli w niej: przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.

Po przywitaniu uczestników nastąpiło przyjęcie protokołu z Rady Budowy nr 40. Omówiono szczegółowo postęp prac przy usuwaniu usterek i wykonywaniu robót zaległych. Wykonawca poinformował, że realizował głównie roboty wykończeniowe, związane z wykonaniem robót zaległych i usuwaniem usterek na drogach poprzecznych, wewnętrznych i dojazdowych. Omówiono kwestię rozliczeń z firmą Enyway. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 10 kwietnia 2019 r.