Dnia 19 marca br. odbyła się Rada Budowy nr 41. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 40 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Konsultant przypomniał, że w obecnych warunkach atmosferycznych należy prowadzić codzienny monitoring trasy głównej – na bieżąco usuwać wszystkie zastoiska i likwidować przyczynę. Inżynier zwrócił uwagę na konieczność zatrudnienia większej ilości pracowników oraz zwiększenia tempa usuwania usterek i realizacji robót zaległych. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

 

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 10 kwietnia 2019 r.