Dnia 10 kwietnia br. odbyła się Rada Budowy nr 42. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Budowy nr 41 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Konsultant przypomniał, że każde prace prowadzone w pasie ruchu powinny odbywać się po wcześniejszym zgłoszeniu do Nadzoru i wprowadzeniu odpowiedniej organizacji ruchu. Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac w pasie ruchu. Inżynier poinformował, że oczekuje pilnego poprawienia ukształtowania terenu w obrębie obiektów mostowych. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Budowy odbędzie się 8 maja 2019 r.