W dniu 24 października br. odbyła się Rada Techniczna nr 100. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 99 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Konsultant przypomniał, że należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo podczas prowadzenia prac w pasie ruchu. Wykonawca poinformował, że dnia 19.10.2018r. odbyła się Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Nie było żadnych zastrzeżeń. Inżynier przypomniał o terminowym usunięciu usterek i wykonaniu robót zaległych.
Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 6 listopada 2018r.