Dnia 24 października br. odbyła się Rada Techniczna nr 100. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 99 omówiono sprawy projektowe oraz postęp Robót w odniesieniu do Programu dla etapu Robót rewizja 20. Inżynier zwrócił uwagę ma konieczność jak najszybszej likwidacji zastoisk wodnych w związku z „brewkami”. Konsultant przypomniał o monitorowaniu terminów dla Gwarancji Należytego Wykonania Umowy oraz polis ubezpieczeniowych. Trwa procedura odbiorów końcowych, został sporządzony protokół odbioru. W dniu 19.10.2018r. oraz 22.10.2018r. odbyły się spotkania Komisji Odbioru Robót.

Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 6 listopada 2018 r.