W dniu 6 listopada br. odbyła się Rada Techniczna nr 101. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 100 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. W ocenie Inżyniera jest zbyt mało pracowników przy robotach wykończeniowych i usuwaniu usterek. Konsultant przypomniał, że furtki i bramki mają być zamknięte. Inżynier poinformował, że oczekuje od Wykonawcy dokumentu dotyczącego sposobu prowadzenia pielęgnacja zieleni oraz propozycji Wykonawcy w sprawie odbioru nasadzeń i trawy. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 14 listopada 2018r.