Dnia 6 listopada br. odbyła się Rada Techniczna nr 101. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 100 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. W dniu 31.10.2018r. Inżynier wystawił Świadectwo Przejęcia części robót, ze stanem na dzień 06.10.2018r., dla zakresu, dla którego Wykonawca uzyskał decyzję Pozwolenie na Użytkowanie. Trwa okres zgłaszania wykonania robót zaległych i usuwania usterek dla powyższego zakresu.

Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 14 listopada 2018 r.