W dniu 14 listopada br. odbyła się Rada Techniczna nr 102. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy Zadania II – firmy Mota-Engil CE.

 

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 101 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Konsultant przypomniał, że czas pracy powinien być organizowany tak, aby wszystkie usterki i prace zaległe mogły zostać wykonane w terminach zawartych w powyższym protokole. Wykonawca poinformował o terminach zakończenie nasadzeń drzew i krzewów. Omówiono aspekt wykonania i ustawienia tablic pamiątkowych. Przeanalizowano sprawy finansowe oraz roszczeniowe.

 

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 5 grudnia 2018r.