Dnia 14 listopada br. odbyła się Rada Techniczna nr 102. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 101 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Inżynier zwrócił uwagę, że tempo usuwania usterek i realizacja robót zaległych zagraża ich terminowej realizacji. Konsultant przypomniał o zamykaniu wjazdów na MOP. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe. Zaplanowano przegląd w okresie usuwania wad i realizacji robót zaległych na dzień 28.11.2018r. na godziną 09.00.

 

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 21 listopada 2018 r.