Rada Techniczna nr 103
Dnia 5 grudnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 103. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 102 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Inżynier poinformował, że oczekuje złożenia kompletu Projektu Stałej Organizacji Ruchu oraz Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem w wymaganej kontraktem ilości egzemplarzy. Konsultant przypomniał, że każde prace prowadzone w pasie ruchu powinny odbywać się po wcześniejszym uzgodnieniu i wprowadzeniu odpowiedniej organizacji ruchu. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.