Dnia 9 stycznia br. odbyła się Rada Techniczna nr 104. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 103 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Inżynier zwrócił uwagę, że przy obecnych warunkach atmosferycznych należy prowadzić codzienny monitoring trasy głównej – na bieżąco usuwać wszystkie zastoiska i likwidować przyczyny. Konsultant polecił Wykonawcy przedłożenie rozwiązania projektowego dotyczącego odwodnienia terenu wzdłuż dojść do szafek przy transformatorze na terenie MOP. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 30 stycznia br.
Rada Techniczna nr 104 - zadanie I (3)