Dnia 23 stycznia br. odbyła się Rada Techniczna nr 105. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 104 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Inżynier wskazał na konieczność przekazywania z niezbędnym wyprzedzeniem potwierdzonych kompletnych zgłoszeń o usunięciu usterek i wykonaniu prac zaległych oraz przestrzegania wymagań wynikających z WK w zakresie jakości robót wykonywanych w okresie usuwania wad i usterek. Zamawiający podkreślił bezwzględny obowiązek stosowania przyczepy sygnalizacyjnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu podczas wykonywania robót w pasie drogowym S3. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

 

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 6 lutego br.