Dnia 6 lutego br. odbyła się Rada Techniczna nr 106. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 105 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. W związku z przedłużającym się czasem trwania Kontraktu, Inżynier przypomniał o konieczności wydłużenia okresu ubezpieczeń w zakresie obejmującym okres usuwania usterek i wykonywania prac zaległych. Konsultant poinformował, że oczekuje złożenia kompletu PSOR w wymaganej kontraktem ilości egzemplarzy. Omówiono kwestię terminu przekazania MOP-ów dzierżawcy. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 20 lutego br.