Dnia 6 marca br. odbyła się Rada Techniczna nr 107. Uczestniczyli w niej przedstawiciele
Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu),
Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm
Eurovia i Warbud.
Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 106 omówiono sprawy
projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym
prace Komisji Odbioru Robót. Inżynier zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia zatrudnienia oraz
na brak zgłaszania przez Wykonawcę przystępowania do robót usterkowych i zaległych. Omówiono
kwestię rozwiązania sporu z firmą CONPOL. Konsultant przypomniał o załączaniu zdjęć do protokołu
z przeglądu usuwania usterek i realizacji robót zaległych. Przeanalizowano sprawy finansowe i
roszczeniowe.
Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 13 marca br.

 

Rada Techniczna nr 107 (4)