Dnia 6 marca br. odbyła się Rada Techniczna nr 107. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 106 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Inżynier zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia zatrudnienia oraz na brak zgłaszania przez Wykonawcę przystępowania do robót usterkowych i zaległych. Omówiono kwestię rozwiązania sporu z firmą CONPOL. Konsultant przypomniał o załączaniu zdjęć do protokołu z przeglądu usuwania usterek i realizacji robót zaległych. Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 13 marca br.

Rada Techniczna nr 107 (4)