Dnia 13 marca br. odbyła się Rada Techniczna nr 108. Uczestniczyli w niej przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (Oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania I – konsorcjum firm Eurovia i Warbud.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 107 omówiono sprawy projektowe oraz postęp w usuwaniu usterek i robót zaległych ujętych w protokole podsumowującym prace Komisji Odbioru Robót. Konsultant zwrócił uwagę, że pomimo sprzyjających warunków pogodowych, niskie tempo usuwania usterek i realizacji robót zaległych zagraża ustalonym terminom ich realizacji. Inżynier polecił Wykonawcy zapewnienie obecności technologa na budowie oraz zgłaszanie do Nadzoru każdorazowe przystąpienie do wykonania robót w zakresie usuwania usterek. Konsultant zobowiązał wykonawcę do złożenia kompletu PSOR (tekst jednolity) w wymaganej kontraktem ilości egzemplarzy.Przeanalizowano sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 3 kwietnia br.

 Rada Techniczna nr 108 - zadanie I (1)