Dnia 20 kwietnia br. odbyła się Rada Techniczna nr 16. Wzięli w niej udział przedstawiciele Zamawiającego – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (oddział we Wrocławiu), Konsultanta – konsorcjum firm Safege i Lafrentz oraz Wykonawcy zadania II – firmy Mota-Engil.

Po przywitaniu uczestników i przyjęciu protokołu z Rady Technicznej nr 15 omówiono postęp prac projektowych pod względem zgodności z zatwierdzonym Programem Prac Projektowych rewizja 4b. Wykonawca zadeklarował, że do 28.04.2016 przekaże Projekty Budowlane dla branż: drogowej, mostowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, kanalizacyjnej oraz melioracyjnej. Zamawiający wyjaśnił wątpliwości związane z podpisaniem wniosku ZRID wspólnie przez Wykonawców zadania I i zadania II. Konsultant przypomniał o powiadomieniu służb na terenie i lokalnych władz samorządowych o rozpoczęciu robót. Omówiono sprawy finansowe i roszczeniowe.

Kolejna Rada Techniczna odbędzie się 27 kwietnia.